Παρακλητικός Κανόνας

 

Παρακλητικός Αγίων Πάντων του π. Φιλοθέου Ζερβάκου († 8 Μαΐου 1980)

 

Παρακλητικός Αγίων Πάντων Φιλοθέου Ζερβάκου

 

Download 


 

Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πάντας  του Γερασίµου Μοναχού
Μικραγιαννανίτου († 7 Δεκεμβρίου 1991)

 

Παρακλητικός Κανών εις τους Αγίους Πάντας -Γερασίµου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Α4

 

Download