Ε΄ Κυριακή των Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Ἀπόστολος ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Β´ 11 – 18 11 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν…

Read More